Kurucu Üyeler

-

Doç. Dr. Taner Usta
(Genel Sekreter)

Doç.Dr.Taner Usta 1974 yılında Antakya'da doğdu. Orta öğretimini Özel İçel Koleji’nde, Liseyi ise T.S.G.L.’de tamamladı. 2000 yılında İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık eğitimini T.C.Başbakanlık Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamlayarak 2004 yılında Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzman oldu. Aynı hastanede Başasistanlık sınavını kazanarak 2005 yılında Başasistan olarak çalışmaya başladı. 2008 yılında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ÜYTE Ünitesinde üremeye yardımcı tedavi yöntemleri sertifikasyon programını tamamladı. 2009 yılında Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ofis Histeroskopi Ünitesini ve İnfertilite polikliniğini kurdu. 2010 yılında Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Başasistan olarak çalışmaya başladı. 2010 yılında Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde İnfertilite polikliniğini, Ofis Histeroskopi Ünitesini ve ardından Tekrarlayan Düşük Polikliniğini kurdu. Uzmanlık sonrası İleri Endoskopik teknikler ile İspanya (Instituto Mediterraneo de Endoscopia, Castellon), Amerika Birleşik Devletleri (Mayo Clinic, Arizona) ve Fransa’da (IRCAD, Strassburg) eğitimlere katıldı. 2012 Aralık ayından itibaren Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İdari Sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

Üyesi Olduğu Dernekler

Türk Tabipler Birliği

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği

Endometriyozis ve Adenomyozis Derneği

Üreme Tıbbı Derneği

European Society for Gynaecological Endoscopy (ESGE)

American Association of Gynecologic Laparoscopists (AAGL)

E-posta adresi: drtanerusta@yahoo.com.tr, tanerusta74@yahoo.com

Tel (Hastane): 0 212 4404000 /1504